Mobirise

Logo

MyTechJob PLATFORMA INOVATIVĂ CU LOCURI DE MUNCĂ

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin programul Operational Competitivitate 2014-2020
“Competitivi împreună”
Fonduri UE  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Componentele principale pentru realizarea proiectului constau în următoarele activităţi şi subactivităţi:

 • 1. Realizarea produsului MyTechJob. Această activitate este cea mai complexă şi cea mai importantă a proiectului, care va asigura proiectarea, dezvoltarea si integrarea pe verticala a produsului MyTechJob. Activitatile derulate sunt activitati specifice de dezvoltare experimentala, rezultatul final fiind prototipul MyTechJob.
 • 1.1. Proiectarea arhitectura tehnico-functionala
 • 1.2. Proiectare si elaborare algoritmi 
 • 1.3. Elaborarea de specificatii privind interfata si modulele produsului
 • 1.4. Dezvoltarea si implementarea algoritmilor proiectati
 • 1.5. Dezvoltarea experimentala a interfetelor produsului prototip
 • 1.6. Dezvoltarea experimentala si integrarea modulelor si interfetelor produsului prototip
 • 1.7. Elaborarea planului si a specificatiilor de testare pentru produs
 • 1.8. Testarea produsului rezultat conform planului de testare
 • 1.9. Implementarea in produs a cunostintelor achizitionate (cursuri, teste, evaluari)
 • 1.10. Analiza platformelor de locuri de munca si elaborarea specificatiilor de integrare cu platformelor alese
 •  1.11. Integrarea produsului rezultat cu platformele de locuri de munca alese.
 • 2. Derularea procedurilor de achiziţii publice în vederea contractării furnizorilor
 • 2.1. Selecţia furnizorului echipamentelor si licentelor IT 
 • 2.1.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.1.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 •   2.1.3. Receptia si instalarea echipamentelor hardware si a licentelor
 • 2.2. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate 
 • 2.2.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.2.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.3. Achiziţia serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului 
 • 2.3.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.3.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.4. Achiziţia serviciilor privind obtinerea , validarea si protejarea brevetelor si a altor active necorporale.
 • 2.4.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.4.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.4.3. Receptia serviciilor prestate
 • 2.5. Achizitia de cunostinte specifice de instruire si evaluare
 • 2.5.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.5.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.5.3. Receptia serviciilor prestate
 • 2.6. Achiziţia serviciilor privind cercetarea de piata
 • 2.6.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.6.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.6.3. Receptia si acceptanta privind studiul de piata elaborat
 • 2.7. Achizitia serviciilor de instruire
 • 2.7.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.7.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.8. Achiziţia serviciilor de audit financiar.
 • 2.8.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie.
 • 2.8.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.8.3. Receptia raportului de audit final
 • 2.9. Achizitia serviciilor de audit tehnic
 • 2.9.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului în vederea lansării procedurii de achiziţie
 • 2.9.2. Derularea procedurii de achiziţie si incheierea contractului
 • 2.9.3. Receptia raportului de audit final
 • 3. Instruirea personalului care va utiliza şi administra sistemul
 • 3.1. Realizarea programei de curs şi a materialelor didactice
 • 3.2. Desfăşurarea instruirii 
 • 4. Activităţi de management de proiect
 • 5. Activităţi de informare şi publicitate 
 • 5.1. Comunicat de presă privind începerea proiectului 
 • 5.2. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect 
 • 5.3. Realizarea unui site de prezentare a proiectului
 • 5.4. Postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi a Siglei Instrumentelor Structurale în România pe site-ul rezultat din proiect 
 • 5.5. Postarea unui link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro 
 • 5.6. Realizarea unui panou de informare privind proiectul
 • 5.7. Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute.
 • 5.8. Realizarea de materiale publicitare pentru promovarea rezultatelor proiectului
 • 5.9. Realizarea si publicarea de bannere web pentru promovarea rezultatelor proiectului
 • 5.10. Realizarea si publicarea de articole online de promovare privind rezultatele proiectului
 • 5.11. Realizarea unui site de promovare a produsului realizat

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

© Aleron 2017